Arktický Robinson aneb neuvěřitelná putování Jana Eskymo Welzla

VOJTA ŠVEJDA A JAN KALIVODA, Praha, CZE
Režie
Vojta Švejda, Jan Beneš Mc-Gadie, Kateřina Housková, Radka Mizerová, Jan Kalivoda