Historie

Nápad uspořádat přehlídku toho nejlepšího z domácí produkce a přizvat i inscenace ze zahraničí se zrodil v redakci odborného periodika Svět a divadlo (SAD), jehož šéfredaktor Karel Král byl prvním ředitelem festivalu a do roku 2001 jeho hlavním dramaturgem. Jako místo konání byla zvolena Plzeň, „město s velkou divadelní tradicí a zároveň město dost ,malé‘, aby se zde mohlo setkání stát soustředěnějším, než je v možnostech ‚velké‘ Prahy,“ jak stálo v programu prvního ročníku.

Pořadateli festivalu se kromě SAD staly Divadlo J. K. Tyla, Divadlo Alfa, Město Plzeň, Divadelní obec, s finanční podporou Ministerstva kultury ČR. Po Karlu Královi se v roce 1994 se stal správním ředitelem festivalu Stanislav Doubrava, který pak tuto funkci zastával i v letech 1996–1998. V roce 1995 byla ředitelkou festivalu Jitka Sloupová a v roce 1999 Lukáš Matásek. V roce 2000 převzal vedení festivalu tehdejší ředitel Divadla J. K. Tyla Jan Burian, který festival řídí dodnes. Na postu výkonného producenta se vystřídali Stanislav Doubrava, Tomáš Froyda a Zdeněk Pánek, vedoucím produkce je Tomáš Kilbergr. 

Na dramaturgii se do roku 2001 různou měrou podíleli redaktoři a autoři časopisu Svět a divadlo: Hana Bobková, Ondřej Černý, Zdeněk Hořínek, Ivan Hronec, Géza Hyzsnyan, Darina Kárová, Jan Kerbr, Lucia Kolláriková, Pawel Konic, Karel Král, Martina Krénová (Ulmanová), Blanka Křivánková, Monika Loderová, Milan Lukeš, Jana Machalická, Lubomír Mareček, Barbara Mazáčová (Topolová), Jana Patočková, Marek Pivovar, Martin Porubjak, Vladimír Procházka, Marie Reslová, Barbora Schnelle, Jitka Sloupová, Vlasta Smoláková, Soňa Šimková, Jakub Škorpil, Jana Šmatláková (Wild), Karola Štěpánová, Zdeněk A. Tichý, Nina Vangeli a Jiří Voráč. Od roku 2002 pracuje dramaturgická rada festivalu ve složení Kamila Černá (v letech 2006–2014 hlavní dramaturgyně festivalu), Jan Kerbr, Jitka Sloupová, později se k nim přidali Dora Štědroňová (dříve Viceníková, od roku 2015 až doposud hlavní dramaturgyně festivalu), Michal Zahálka a za sekci programu Johan uvádí i Roman Černík.  Kratší dobu v radě působili i Vlasta Smoláková, Marie Reslová, Michal Čunderle, Radmila Hrdinová a Zuzana Sílová. 

Festival se rozrostl od prvního skromného ročníku 1993 do podoby, v níž se diváci mohou kromě domácí produkce a pravidelných hostů z tzv. visegrádských zemí setkat například s divadly britskými, francouzskými, nizozemskými, italskými, ale i americkými, islandskými či izraelskými. 

Za třicet let už se v Plzni díky festivalu objevila celá řada výrazných osobností světového i českého divadla a kultury obecně. Václav Havel nad festivalem nejen přijal záštitu, ale také se ho zúčastňoval (např. jako diskutující s třemi dalšími dramatiky světového jména, s Ronaldem Harwoodem, Arthurem Millerem a Tomem Stoppardem). V čestném předsednictvu festivalu přijali členství mj. Frank Castorf, Tankred Dorst, Ronald Harwood, Václav Havel, Martin Huba, Krystian Lupa, Eimuntas Nekrošius, Harold Pinter, Tom Stoppard.

Festival byl jedním z podstatných podnětů pro výstavbu Nového divadla, jež dnes svým technickým vybavením umožňuje přivézt podstatně výpravnější inscenace. Podobným přínosem je i monumentální industriální prostor DEPO2015. Festival se stal vlajkovou lodí plzeňského kulturního života a přispěl zásadní měrou k úspěchu projektu Evropského hlavního města kultury, jímž se Plzeň stala roku 2015.  Mezinárodní festival DIVADLO dodnes zůstává mimořádnou, ambiciózní akcí, která přináší mezinárodní kontext a ukotvuje město Plzeň na kulturní mapě Evropy. Roku 2008 získal festival Visegrádskou cenu za nejlepší kulturní projekt, v roce 2022 Cenu města Plzně.