ČERNÉ MLÉKO

NOVÉ RIŽSKÉ DIVADLO / JAUNĀIS RĪGAS TEĀTRIS, Riga, LVA
Režie
Alvis Hermanis