Česko-slovenské divadelní století: Diskuse – Divadelní ústav Bratislava

Festivalová beseda

Beseda se koná v rámci projektu Rok slovenského divadla 2020.

Divadelní ústav Bratislava je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem kultury Slovenské republiky.