Fitzli Putzli

GEISSLERS HOFCOMOEDIANTEN, CZE
Režie
Petr Hašek


Divadelní soubor Geisslers Hofcomoedianten se stálou scénou v Kuksu je charakteristický svým zaměřením na barokní divadlo a jeho alternativní interpretací.

Divadelní soubor Geisslers Hofcomoedianten vznikl v roce 2002 s cílem navázat na významnou barokní divadelní tradici v Kuksu. Na konci srpna 2002 se poprvé představil na nultém ročníku festivalu Theatrum Kuks se svojí inscenací Amor tyran. Zárodkem souboru byla již Arnoldiho divadelní společnost založená při příležitosti obnovené premiéry Jüngerova Únosu v Náchodě (1799 – 1999), která vytvořila platformu budoucí formace Geisslers Hofcomoedianten. Soubor čítající osm členů si zvolil za svou stálou scénu právě Šporkův Kuks a prkna nového Comoedien-Hausu. Na slavnou barokní éru navazuje svým repertoárem orientovaným na původní barokní texty s vazbami na Kuks, které alternativně v souladu s vlastní divadelní poetikou inscenuje a uvádí jako obnovené premiéry. Od roku 2002 se během sezóny účastní divadelních přehlídek a soutěží po celé republice, ze kterých si již odvezl řadu ocenění. Dále také s úspěchem vystupoval na festivalech v Rakousku, Maďarsku (zvláštní uznání poroty na mezinárodním divadelním festivalu v Kazinbarcice 2008), Itálii (2009), Polsku (2010).

Divadelní soubor Geisslers Hofcomoedianten se pomalu poloprofesionalizuje a od sezóny 2009/2010 začal rozšiřovat svoji divadelní činnost. Kromě jedné až dvou inscenací připravovaných a premiérovaných v letních měsících se Geisslers Hofcomoedianten rozhodli pravidelně nazkoušet další inscenace během klasické divadelní sezóny. Soubor ale přitom stále zůstane věrný své úzce orientované dramaturgii zaměřené na období baroka a na "barokní pohled" na svět. Jejich divadelní činnost se tak nyní rozštěpuje do třech základních dramaturgických linií. První z nich zůstala v podobě "letní inscenace", která vychází z "kukského baroka" – tedy z jakéhokoli barokního textu spojeného s lázněmi Kuks nebo jejich zřizovatelem a mecenášem hrabětem Františkem Antonínem Šporkem. Tyto inscenace jsou již tradičně premiérované v srpnu na festivalu Theatrum Kuks. Další dramaturgickou linií Geisslers Hofcomoedianten jsou "zájezdové inscenace" klasických "barokních" textů (Moliére, Goldoni, Calderón, Holberg, Corneille, Gozzi, ...), inscenované s ohledem na osvětovo-kočovnou činnost po oblastních kulturních domech celé ČR. Zatím poslední dramaturgická sekce souboru by se dala nazvat "inspirace barokem", tudíž nebarokní předlohy inscenované "barokně" (vyhledávání barokních témat, propojování barokních a nebarokních textů, využití barokních principů inscenování a forem barokního divadla apod.).

Divadelní společnost mladých čerstvě dostudovaných umělců Geisslers Hofcomoedianten chce i nadále zůstat věrna baroknímu (nejen) divadelnímu odkazu a stále se snažit dokázat, že baroko v současné době rozhodně není mrtvým a neinspirativním „obdobím temna". Že jejich úsilí není zcela marným, dokazuje celá řada úspěchů a ocenění na tuzemských i zahraničních festivalech. Mezi jejich největší úspěchy řadí stále se zvětšující diváckou obec, prosazení Geisslers Hofcomoedianten jako „divadelní značky", uznání odborné veřejnosti a téměř již desetileté umělecké působení. Od sezóny 2009/2010 rozšířili svoji divadelní činnost i na mimoletní měsíce, založili občanské sdružení a začali pravidelně hrát v Praze.