Generál

Stanislav Štepka

Radošinské naivné divadlo Bratislava, Slovensko