Granty, printy, internety

Panelová diskuse Divadelních novin

Principy debaty:

1. Cílem diskuse je věcná analýza témat, která redaktoři Divadelních novin považují za určující pro další existenci odborné reflexe divadelního dění. Impulzem pro uspořádání panelové diskuse byl spor redakce Divadelních novin s grantovým systémem MK ČR, který však jen upozornil na předkládaná obecnější témata.

2. Panelovou diskusi moderuje šéfredaktor Divadelních novin Josef Herman.

3. Debatují pozvaní panelisté, z auditoria může do debaty kdokoli zasáhnout.

Panel č. 1 Granty MK ČR

Témata: smysl grantového řízení, cíle grantové podpory, analýza současného systému grantového řízení (struktura, bodování, složení grantové komise, přepočet bodů na výši dotace), souběh jednoročních a víceletých (trvalých) grantů, výše dotace dle přidělených bodů, zdůvodnění rozhodnutí, evaluace účinnosti grantové podpory, přezkoumatelnost

Panel č. 2 Odborné divadelní časopisy

Témata: k čemu dnes jsou divadelní časopisy, tištěná nebo elektronická verze, pozice analytických textů, podcasty, čtenáři odborných časopisů, obsah divadelních časopisů, definice odbornosti, uchování divadelní paměti, přesahová kulturní revue

Panel č. 3 Divadelní kritika a KritikLab

Témata: jak připravovat divadelní kritiky, argumentovaný kriticky soud v dnešní reflexi divadla, projekt KritikLab = kritická laboratoř ve spolupráci Divadelních novin, Katedry teorie a kritiky DAMU a vybraných divadel (Horácké divadlo Jihlava, Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Východočeské divadlo Pardubice, Činoherní studio Ústí nad Labem), výsledky KritikLabu, další rozvíjení projektu