HAMLETEEN

Shakespeare, Tomáš Jarkovský, Jakub Vašíček

DIVADLO ALFA, Plzeň, CZE
Režie
Jakub Vašíček

Hamlet, přepsaný pro teenagery. Hamletův otec se věnoval kdysi více skautingu než své ženě Gertrudě. Hamlet se pubertálně zmítá ve fázi skautské, posléze punkové i „emo“, Claudius je dobromyslný pyknik, Gertruda unavená skeptička, Laertes gay a Ofélie razantní dívka... V inscenaci se občas objeví i citáty ze Shakespearovy tragédie.

Předchůdce Divadla Alfa – Divadlo dětí – zahájilo činnost v září 1966. Současný tvůrčí tým (umělecký šéf a režisér T. Dvořák, dramaturg P. Vašíček, scénograf I. Nesveda), spolu s externími spolupracovníky s dvanáctičlenným hereckým souborem upřednostňuje komediální pojetí divadla s důrazem na práci s loutkou. Divadlo se obrací k široké divácké obci (od dětí až po mládež a dospělé publikum), jíž nabízí tematicky i žánrově pestrý repertoár od klasické a moderní pohádky až po světovou dramatiku. Vrcholnými (a zároveň erbovními) opusy posledních let se staly Dvořákovy inscenaceJeminkote, Psohlavci(1999),Tři mušketýři(2006), kteří získali již 27 ocenění u nás i v zahraničí aJames Blond. Od roku 1967 je divadlo spolupořadatelem festivalu Skupova Plzeň, soutěžního bienále českého profesionálního loutkového (a dnes i alternativního) divadla.