Kolokvium Audiovizuální / fotografické záznamy divadelních inscenací

Již více než dvacet, od roku 1999 se při příležitosti Mezinárodního festivalu Divadlo v Plzni konají workshopy divadelní fotografie. Od roku 2002 k tomu přibyly videoworkshopy. Tím se stal plzeňský divadelní festival jedním z kontinuálně nejdéle dokumentovaným divadelním festivalem Evropy.

Současně vznikl rozsáhlý audiovizuální archív festivalových aktivit.

Jako součást jubilejního 30. ročníku mezinárodního festivalu Divadlo se bude konat společné kolokvium, kde budou nejen účastníci obou workshopů reflektovat své zkušenosti, diskutovat o odlišnostech dokumentace prostřednictvím obou médií, teoreticko-estetickou problematiku dokumentace divadelních inscenací, stejně jako odborné i praktické zkušenosti s její realizací.

Fotografie, filmy, videa a zvukové záznamy způsobily v minulém století revoluci v divadelní dokumentaci, protože konzervovaly nejen muzejní artefakty, ale také přímo dokumentovaly scénickou hru na jevišti. Nové dimenze v této dokumentaci se objevily v posledních desetiletích v souvislostí s digitalizací v médiích.

V této souvislosti se nabízí otázka, jaké změny ve výrobě, ale i ve sběratelství, evidenci a veřejné prezentaci z tohoto vývoje vyplývají a jak vědecky, technologicky a právně naložit s těmito záznamy v nových médiích.

Tyto otázky vzbuzují velký zájem nejen u účastníků workshopů, ale i u další odborné veřejnosti. Kolokvia, oficiálně pořádaného festivalem se zúčastní také Divadelní ústav, Institut umění Praha a Divadelní oddělení Národního muzea v Praze, divadelní oddělení Freie Universität Berlin a Německé centrum Mezinárodního divadelního institutu (ITI) z Německa.

P R O G R A M

Part 0: 10:00 – 10:15

Zahájení a přivítání vedením festivalu

Přivítání vedením videoworkshopu (Erhard Ertel, Berlin)

Přivítání vedením fotografického workshopu (Jaroslav Prokop, Praha)

Part 1: 10:15 – 11:45 Moderování: Thilo Wittenbecher (ITI Germany) / Lenka Šaldová (Divadelní oddělení Národního muzea Praha)

Josef Ptáček (fotografický workshop): O estetice a funkci divadelní fotografie

Erhard Ertel (Freie Universität Berlin): Zpřístupnění nezpřístupnitelného – Audiovizuální revoluce divadelní dokumentace

Lucie Čepcová: (IDU Praha): Orální historie českého divadla – vzpomínky pamětníků jako historiografická metoda dokumentace divadelní činnosti

Veronika Kyrianová (Divadelní oddělení Národního muzea Praha): Dokumentace divadelní práce a dokumentace současné umělecké performance pro Divadelní oddělení Národního muzea

Přestávka na kávu 11:45 – 12:00

Part 2: 12:00 – 13:30 Moderování: Thilo Wittenbecher (ITI Germany) / Jaroslav Prokop (Fotoworkshop)

Lilly Rößler (Freie Universität Berlin): Reprodukované divadlo - O estetické vnitřní hodnotě divadelních dokumentů

Anna Hejmová (IDU Prag): Prostor (české) divadelní fotografie

Jakob Bogatzki (Freie Universität Berlin): Pohled oka a pohled kamery - O požadavcích a rozporech v dokumentaci divadelních akcí

David de Jesus Escobar Arrieta (Freie Universität Berlin): Potenciály a problémy audiovizuální divadelní dokumentace v kontextu divadelních festivalů

Pauza na oběd 13:30 – 14:30

Part 3: 14:30 – 16:30 Moderování: Erhard Ertel (Freie Universität Berlin) / Lenka Šaldová (Divadelní oddělení Národního muzea Praha)

Ondřej Svoboda (IDU Prag): Limity záznamu imerzivního divadla

Christine Henniger (ITI Germany) – Video-lecture: Mediální dokumenty. Metadata. Sítě

Josef Herman (šéfredaktor časopisu): Dokumentace a divadelní kritika. Případně: Dokumentace v kritické praxi

Thilo Wittenbecher (ITI Germany): Audiovizuální dokument. Archiv. Mediatéka (Strukturovaná festivalová mediatéka)

Závěrečná slova vedoucích workshopů (foto a video)