MNOHO POVYKU PRO NIC

William Shakespeare

DIVADLO V DLOUHÉ, Praha, CZE
Režie
Hana Burešová


Divadlo ve své tvorbě ohledává různé žánry a výrazové prostředky (od činoherního přes hudební a pohybové divadlo až k loutkovému) a zároveň možnosti jejich komunikativnosti s různými věkovými skupinami diváků. Divadlo v Dlouhé překračuje činohru směrem k alternativnímu, hudebnímu, loutkovému či kabaretnímu žánru. Tomuto pojetí divadelní tvorby plně odpovídá i pestrá dramaturgie, čerpající jak z literatury dramatické, tak epické, klasické i současné, přičemž se orientuje především na tituly méně známé, dosud v Čechách neuvedené a neověřené. Divadlo v Dlouhé se pravidelně věnuje také dětským divákům. Každoročně uvede více než 120 představení pro děti a mládež. Pro menší děti pořádá festival Dítě v Dlouhé, kde představuje nejzajímavější inscenace z mimopražských divadel, a od roku 2007 pořádá divadelní festival pro teenagery 13+. Jedná se o jediný festival v České republice, zaměřený na toto publikum. Divadlo v Dlouhé získalo řadu ocenění odborné kritiky a neméně diváckých cen. V čele divadla stojí sehraná čtveřice: ředitelka Daniela Šálková, režiséři Hana Burešová, Jan Borna a dramaturg Štěpán Otčenášek.