Moving Station Brunch aneb Jak to všechno bylo

JOHAN, Plzeň, CZE


Centrum pro kulturní a sociální projekty – Sdružení JOHAN od roku 1998 soustavně rozvíjí v Plzni, Plzeňském i Karlovarském kraji své aktivity ve třech základních liniích: umělecké projekty (původní umělecká tvorba v oblasti performing arts a výtvarného umění, festivaly, divadelní a paradivadelní projekty, výstavní projekty, produkční práce, konzultace), vzdělávací projekty (tvůrčí dílny, umělecká sympozia, projekty zaměřené na postupy vycházející z výchovy uměním, estetické výchovy, dramatické výchovy a osobnostního a sociálního rozvoje) a komunitně orientované sociální práce (resocializační projekty pro mladé lidi, projekty komunitního dialogu a komunitního rozvoje a práce s dobrovolníky). Od roku 2000 realizuje projekt Otevřeného komunikačního prostoru Moving Station / Hemžící se zastávka - jedná se o jedinečný projekt kulturní a sociální revitalizace historické budovy nádraží Plzeň - Jižní Předměstí. Původně odbavovací nádražní budova z roku 1904 ležící na křižovatce tratí Plzeň - Cheb a Plzeň - Domažlice se stala prezentačním a rezidenčním prostorem pro nezávislé alternativní projekty především z oblasti performing arts a výtvarného umění. Od roku 2009 je Johan řádným členem mezinárodní sítě Trans Europe Halles, je partnerem Nové sítě o.s. a účastní se řady evropských projektů.