Není nutno, aby bylo přímo veselo

Zdeněk Svěrák – Jaroslav Uhlíř