Opera Ibsen / Přízraky

Matouš Hejl, Lucie Trmíková, Henrik Ibsen

DIVADELNÍ SPOLEK JEDL, Praha, CZE
Režie
Jan Nebeský

PŘEKLAD
František Fröhlich

HUDBA
Matouš Hejl

LIBRETO
Lucie Trmíková

SCÉNA
Jan Nebeský, Petra Vlachynská

KOSTÝMY
Petra Vlachynská

INSTALACE A VIDEO
Tine Surel Lange

OBSAZENÍ
HELENA ALVINGOVÁ - Lucie Trmíková
OSVALD ALVING - Miloslav König
PASTOR MANDERS - Igor Chmela
JAKUB ENGSTRAND - Petr Jeništa
REGINA ENGSTRANDOVÁ - Magdalena Malá
BICÍ, PERKUSE - Antonín Procházka
BASKYTARA - Petr Tichý
TUBA - Rostislav Pavlík
CIMBÁL - Jan Mikušek
KYTARA - Štefan Szabó

TITULKY
Uvádíme v češtině, s anglickými titulky

Foto
Zuzana Lazarová
Premiéra
10. dubna 2022

OPERA IBSEN: PŘÍZRAKY Před 140 lety dopsal Henrik Ibsen hru Přízraky. Divadla v Kristianii, Stockholmu a v Kodani odmítla hru inscenovat. Světová premiéra se odehrála v Chicagu. Tématem hry jsou lži, strach, konvence, pokrytectví a přetvářka. Skandálním bylo tehdy také nastolení tématu eutanázie. Tématu třaskavého dodnes. Režisér Jan Nebeský nastudoval hru před 30 lety jako svou první inscenaci Ibsena a na ibsenovském festivalu v Oslu inscenace vzbudila velký rozruch svým radikálním výkladem. Po sedmi dalších Ibsenových hrách se J. Nebeský vrací k Přízrakům, aby je radikálně posunul v žánru. Ibsen jako opera přináší nové a nečekané možnosti ve výkladu a vnímání této navýsost naturalistické hry. JEDL připravil poprvé ve své historii „velké plátno“ ve smyslu velkého obsazení a technické náročnosti. Ibsenovo drama jako hudební divadlo. Současná opera. Spojení režiséra Jana Nebeského, který se Ibsenovu dílu věnuje po dobu celé své kariéry, a Matouše Hejla, zástupce nejmladší generace hudebních skladatelů, slibuje výrazné uchopení žánru a významný příspěvek k možnostem a podobám hudebního divadla v 21. století. Libreto pro operu vytvořila Lucie Trmíková, scénáristka a herečka, která dosud ztvárnila v Ibsenových hrách 6 velkých ženských rolí. Součástí tvůrčího týmu je i norská skladatelka a interdisciplinární umělkyně Tine Surel Lange.

Opera vznikla a bude uváděna v rámci projektu „Play Ibsen! – divadelní inscenace s doprovodným programem“, podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska z Fondů EHP 2014 – 2021. Projekt dále podpořili: SFK, MHMP a MKČR.

Povedlo se skoro nemožné: riskantní převod klasické naturalistické hry do hudebně dramatického díla složeného z groteskně přepjatých obrazů, v nichž herci plynule přecházejí ze zpěvu do recitativů či konverzace a zpět. Smysl dramatu ani jeho autor přitom neutrpěli újmu, spíš naopak.

(…) Každá z postav má navíc svůj hudební jazyk, jenž vyjadřuje nejen její osobnost, ale reflektuje i duchovní a symbolickou rovinu Ibsenovy hry. Totéž se dá říct o excentrických kostýmech, které tvarují postavy skoro jako výtvarné objekty, zároveň si ale výborně rozumí s gesticky „přehnaným“, expresivně stylizovaným herectvím. V tom by se také dala rozeznat inspirace asijským divadlem nebo tradičními typy renesanční italské komedie dell’arte. Obecně lze říct, že vysoká „operní“ forma přiléhavě a ironicky kontrastuje s nízkostmi Ibsenových protagonistů a tragika jejich osudu s lidskou malostí a směšností.
– MARIE RESLOVÁ, aktuálně.cz

JAN NEBESKÝ (1953) Český divadelní režisér a pedagog. Vystudoval obor režie na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Jeho režie hry Ernsta Jandla Z cizoty v pražském Divadle Na zábradlí získala v roce 2004 cenu Alfréda Radoka v kategorii inscenace roku. Od roku 2002, po rozpuštění souboru Divadla Komedie, je Jan Nebeský ve svobodném povolání a působí ve Studiu Hrdinů, v Národním divadle a na dalších pražských scénách (spolupracuje se souborem 420PEOPLE, Studiem DAMÚZA, dále pak režíruje v Divadle v Dlouhé a v Divadle pod Palmovkou). Od roku 2004 je pedagogem režie na Katedře činoherního divadla DAMU. V roce 2011 spoluzakládá s Lucií Trmíkovou a s Davidem Prachařem občanské sdružení JEDL. Výrazný rukopis Jana Nebeského se vyznačuje mimořádnou jevištní imaginací, k obsahům textů režisér proniká pomocí výtvarných symbolů, absurdní zkratky, stylizovaného, expresivního herectví. Jeho inscenace tvoří plejáda nečekaných nápadů, specifická atmosféra a styl. Nebeského divadlo vrství významy, rozebíhá se do volných asociací, kolážovitě propojuje témata a s neobvyklou imaginací pracuje se scénou, textem i herci.

SPOLEK JEDL Jan Nebeský, Lucie Trmíková a David Prachař jsou umělci a přátelé, kteří v roce 2011 založili spolek JEDL coby platformu pro nezávislé autorské divadlo. Ten se v současnosti profiluje jako autorské, alternativní a nezávislé divadlo. Určující je pro něj spolupráce tvůrců a performerů z různých oblastí umění (divadlo, tanec, hudba, výtvarné umění). Výsledné scénické tvary tak v sobě spojují prvky různých žánrů a vytvářejí zcela originální a osobitý kontext v rámci současného českého divadla. Dramaturgie se opírá o dva základní pilíře: transcendence – ve smyslu překračování – a experiment – ve smyslu propojování.

V Cenách divadelní kritiky za rok 2021 získal JEDL 6 nominací, tři z nich proměnil a byl vyhlášen Divadlem roku.