Putování dobrého Hanse Böhma Evropou

Tomsa Legierski, Petra Kosová a kol. na námět Jana Jeňýka Valeše

DIVADLO ALFA, Plzeň, CZE
Režie
Tomsa Legierski

DRAMATURGIE
Petra Kosová

AUTOR NÁMĚTU
Jan Jeňýk Valeš

SCÉNOGRAFIE
Karel Czech

HUDBA
Daniel Čámský

OBSAZENÍ
Kristýna Franková, Martina J. Hartmannová, Lenka Lupínková, Radka Mašková, Daniel Horečný, Josef Jelínek, Tomáš Jereš, Robert Kroupar

Inscenace vznikla jako součást evropského projektu Connect Up 12+.

Premiéra
19. prosince 2020

PUTOVÁNÍ DOBRÉHO HANSE BÖHMA EVROPOU Doma sice mluví Hans Böhm francouzsky, německy a česky, protože rodiče i služky pocházejí z různých jazykových prostředí. Ale na táboře, kam rád jezdí, mu říkají, že nejlepší jsou Němci a ostatní jsou podřadní. A má tam nejlepší kamarády, hlavně Karla. Dokonce spolu hrají v kapele! Mladistvý sudetský Švejk musí do války a v hlavě má pořádný maglajz. Jenže doba je neúprosná – musí se rozhodovat teď hned. A jeho rozhodnutí mohou znamenat život nebo smrt pro něj i pro lidi, které potkává. Ještěže umí jazyky! Hlavně češtinu! Takový nesvětový jazyk a může pomoci uniknout o vlásek zajetí a smrti… Ne-hrdina z malé obce na západě Čech (Holýšov) se prodírá válečnou střední Evropou a ani po válce se jeho situace nepřestává komplikovat… Co nás formuje? Čeho jsme schopni vedeni pudem sebezáchovy? Jak silné jsou naše vnitřní mravní imperativy?

Předlohou k inscenaci se staly rozhovory, které vedl Jan Jeňýk Valeš z Holýšova, nadšenec, který se dlouhodobě zabývá lokálním místopisem. Zaznamenal (a do značné míry ověřil) řadu příběhů místních rodáků, včetně českých Němců. Mezi nimi byl také velice spletitý a neuvěřitelný příběh Huberta Otta, který pocházel z mnohojazyčného prostředí. Tvůrčí tým probíral témata tohoto příběhu nejprve se studenty, tedy cílovou diváckou skupinou, a poté příběh adaptoval pro Divadlo Alfa. Inscenace získala v roce 2021 na pražském Přeletu nad loutkářským hnízdem cenu Erik a na festivalu Skupova Plzeň 2022 ceny dvě: Petra Kosová a Tomsa Legierski za autorsko-režijní koncept a Karel Czech za scénografii. V roce 2022 byla také nominována na Cenu Divadelních novin.

Režisér Tomsa Legierski a dramaturgyně Petra Kosová se nechali inspirovat skutečným životním příběhem sudetského Němce Hanse Böhma, pocházejícího z multikulturního prostředí. Jeho matka byla dcerou belgického ředitele sklárny a otec německý hajný. Služebnictvo mluvilo česky a ve škole se Hans učil angličtinu a latinu. V příběhu se pohybuje válečnou Evropou a čelí zásadním morálním dilematům. Téma silně rezonuje v podrážděném prostředí současné Evropy a nutí diváky myslet. Loutky z polosyrového dřeva podtrhují motiv podprahové potřeby najít znovu kořeny obyčejné lidské pospolitosti. Končetiny loutek nejsou napevno svázány s těly, a tak dávají hercům svobodu k prostorové fantazii. Tělesné vlastnosti loutky se mění, aniž by ztratila svůj charakter. Inscenátoři tím zvyšují flexibilitu loutek při práci s gesty. Efektu je využíváno s mírou a v zájmu vyšší emocionální působivosti.

– LUDĚK HORKÝ, Divadelní noviny

Zprvu to působí vlastně docela jednoduše a nenápadně, ale postupně z toho vyroste velkolepý portrét děsivé doby a výpověď o tom, kde hledat naději – a to díky tomu, že režisér Tomsa Legierski s celým svým týmem dobře ví, co, komu a proč chce vyprávět. Příběh o potřebě tolerance a nebezpečí všech možných nacionalismů a jiných apriorně škatulkujících ideologií je dnes vysloveně zapotřebí.

– MICHAL ZAHÁLKA, Loutkář

Suverénní zacházení s materiálem, ale i neokázalé minimalistické herectví loutkoherců z Alfy jsou spojeny s hravostí, něžnou poetikou a vtipem. Z inscenace vyplývá především poselství, že dějiny chystají lidem mnohem absurdnější životní osudy, než si jakýkoli fabulátor dokáže vymyslet.

– JANA SOPROVÁ, Divadelní noviny

TOMSA LEGIERSKI (1982) Režisér, herec, mim, performer. Absolvent bakalářského studia na HAMU, obor pantomima. Vystudoval KALD DAMU, obor režie, pod vedením Josefa Krofty a Jiřího Havelky. Dlouhodobě vede pantomimické dílny a workshopy u nás i v zahraničí. Působí jako pedagog na KALD DAMU. V plzeňském Divadle Alfa hostoval poprvé jako režisér inscenace ALFA farma (2018), která se vzdáleně inspirovala dílem G. Orwella, především jeho antiutopickým románem Farma zvířat z roku 1945. V roce 2020 nastoupil do Alfy jako kmenový režisér. Nastudoval tu zatím inscenace Spáčka a vřeteno, Pohádky z Ošemetna, O třech synech, Putování dobrého Hanse Böhma Evropou, Pádístepí, náčelník Bizonů a naposledy pohádku O zlaté rybce. V roce 2022 režíroval v rámci česko-polské koprodukce inscenaci The Simulator v polském Białystoku. Kromě Alfy působí také jako herec a režisér ve Studiu Damúza (Detektiv Lupa a tajemná věž, Superkluk atd.). Dále hostoval jako herec nebo režisér v pražském Divadle Ponec, Jatka 78 nebo v českobudějovickém Malém divadle. Pravidelně pracuje v letním divadelním workshopu s mentálně postiženými lidmi.


DIVADLO ALFA Divadlo dětí, přímý předchůdce Divadla Alfa, zahájilo činnost v roce 1966 v prostorách Alfy na Americké třídě. V roce 1992 se přestěhovalo do moderní budovy na Rokycanské 7 a přijalo svůj dnešní název. Jeho zřizovatelem je město Plzeň. Divadlo se obrací k široké divácké obci, od dětí z mateřských školek po dospělé. Po řadu let stál za nezaměnitelnou autorskou poetikou Alfy režisér Tomáš Dvořák a výtvarník Ivan Nesveda. Na začátku roku 2020 je vystřídali režisér Tomsa Legierski a dramaturgyně Petra Kosová. Soubor divadla absolvoval víc než stovku zahraničních zájezdů, s jednou ze svých nejúspěšnějších inscenací, Třemi mušketýry, hostoval několik týdnů v Japonsku a Saúdské Arábii. Letos se opět chystá do Japonska a na přelomu roku do Hongkongu. Divadlo Alfa je též spolupořadatelem loutkářského festivalu Skupova Plzeň.