REVIZOR

Nikolaj Vasiljevič Gogol

VÍGSZÍNHÁZ, Budapešť, HUN
Režie
Viktor Bodó


Vígszínház– Další příklad divadelní budovy navržené v 19. století Ferdinandem Fellnerem a Hermannem Helmerem, jejichž “divadla nového typu” jsou rozeseta po celé Střední Evropě. Tisícimístné hlediště vyžaduje vyvážený repertoár, kdy klasiku doplňují současné texty, progresivní režijní pojetí pak tradičnější. V roce 1962 se jeho uměleckým šéfem stal legendární herec a režisér Zoltán Várkonyi, mezi lety 1985 a 2009 řídil divadlo László Marton a od roku 2009 stojí v jeho čele Enikö Eszenyi.

Sputnik Shipping Company- Soubor nechtěl vystupovat pod nějakým stroze znějícím divadelním jménem, a tak si vybral takové, jež svou kontroverzností připomíná jeho vlastní existenci. Sputnik symbolizuje pohyb do neznáma, riziko neúspěchu, ba výbuchu, ale také příležitost objevit něco nového a nádherného. Sputnik byl založen v lednu 2008 pod vedením Viktora Bodóa jako nezávislé divadlo. Co znamená být nezávislý? „Strukturálně a ekonomicky to znamená jednoduše to, že nefungujeme uvnitř konvenční divadelní budovy, která je financována z komunálních či státních prostředků, a musíme tedy žádat o podporu nejen na financování jednotlivých inscenačních projektů, ale také na provozní náklady. Naše kontinuální fungování proto závisí na úspěchu žádostí o granty a na přidělených prostředcích. Navzdory teprve pětileté existenci a nezávislému statutu pracujeme s relativně velkým stálým souborem, a proto potřebujeme mezinárodní koprodukce, díky nimž můžeme posílit prostředky, které získáváme z domova“. Sputnik se snaží vybudovat a udržovat ovzduší nové divadelní dílny, vycházející ze zkušeností, které jeho členové vytěžili z institucionální, konvenční divadelní praxe: „Snažíme se „pouze“ o to, stát se svobodnější a méně omezovaní.“