U cíle

Thomas Bernhard

Pražské komorní divadlo Praha, Česká republika