U Hitlerů v kuchyni

Arnošt Goldflam

DIVADLO V DLOUHÉ, Praha, CZE
Režie
Jan Borna

Režie: Jan Borna

Dramaturgická a režijní spolupráce: Barbora Futerová

Scéna: Jaroslav Milfajt

Kostýmy: Petra Goldflamová Štětinová

Výtvarná spolupráce: Petr Hloušek

Hudba a hudební nastudování: Milan Potoček

Asistent režie: Jan Vondráček


Hrají:

Adolf Hitler, Himmler - Pavel Tesař

Adolf Hitler, Göring - Miroslav Hanuš

Adolf Hitler, Goebbels - Jan Vondráček

Adolf Hitler, sekretářka - Magdalena Zimová

Adolf Hitler, sólista operety - Vlastimil Zavřel

Stalin - Čeněk Koliáš

Eva Braunová - Marie Turková

Paní Goebbelsová, průvodčí - Ivana Lokajová

Arnošt Goldflam - Arnošt Goldflam

Georg Tabori - Tobiáš Vacek / Bruno Aguas

Dítě - Otto - Antonín Goldflam

Hitlerjugend - Milan Potoček

Sólistka operety - Hana Czivišová

Sborový zpěv - Halina Ničová

Operetní orchestr pod taktovkou Milana Potočka: Kateřina Jirčíková, Tomáš Rejholec, Pavel Lipták, Milan Potoček


Premiéra 4. prosince 2009

Délka představení: 2 h. 40 min. s přestávkou


Divadlo ve své tvorbě ohledává různé žánry a výrazové prostředky (od činoherního přes hudební a pohybové divadlo až k loutkovému) a zároveň možnosti jejich komunikativnosti s různými věkovými skupinami diváků. Divadlo v Dlouhé překračuje činohru směrem k alternativnímu, hudebnímu, loutkovému či kabaretnímu žánru. Tomuto pojetí divadelní tvorby plně odpovídá i pestrá dramaturgie, čerpající jak z literatury dramatické, tak epické, klasické i současné, přičemž se orientuje především na tituly méně známé, dosud v Čechách neuvedené a neověřené. Divadlo v Dlouhé se pravidelně věnuje také dětským divákům. Každoročně uvede více než 120 představení pro děti a mládež. Pro menší děti pořádá festival Dítě v Dlouhé, kde představuje nejzajímavější inscenace z mimopražských divadel, a od roku 2007 pořádá divadelní festival pro teenagery 13+. Jedná se o jediný festival v České republice, zaměřený na toto publikum. Divadlo v Dlouhé získalo řadu ocenění odborné kritiky a neméně diváckých cen. V čele divadla stojí sehraná čtveřice: ředitelka Daniela Šálková, režiséři Hana Burešová, Jan Borna a dramaturg Štěpán Otčenášek.