Unavený Hérakles nový kompilát na staré téma

Heiner Müller

Národní divadlo v Brně, Česká republika