VAŇKU, ČLOVĚČE!

Václav Havel

DRUHÉ NÁSTUPIŠTĚ, Plzeň, CZE
Režie
Roman Černík


Druhé nástupiště je plzeňská tvůrčí platforma pro původní umělecké projekty, která umožňuje propojení různých osobností nad společným tématem.Předchozí projekty: 2010 – ProjekTyl, 2012 - Závisláci.Produkční zázemí tvůrčímu seskupení Druhé nástupiště poskytlo v rámci projektu Alternativa na kolejích centrum Johan. Inscenace je součástí projektu „Divadlo až kam nedohlédneš“ podpořeného Nadací Život umělce.