Vyjdu z lesa, vyjmu páteř ze svého hřbetu a budu ji mít místo meče

noname67

PULSAR, CZ

PŘEDLOHA, UMĚLECKÝ TEXT
noname67

PŘEKLAD, TANEČNÍ DRAMATURGIE
Tereza Krčálová

CHOREOGRAFIE
Kateřina Stupecká

ODBORNÁ SUPERVIZE
Romana Štorková Maliti

PŮVODNÍ HUDBA
Jegor Zabelov

SCÉNOGRAFIE
Tomáš Žižka

KOSTÝMY
Mariana Novotná

SVĚTELNÝ DESIGN
František Fabián

PROJEKTOVÝ KURÁTOR, REALIZACE, PRODUKCE
Honza Malík, PULSAR z. s.

ZÁŠTITA
Ivan Vyrypajev a Ambasáda nezávislé běloruské kultury

KOPRODUCENTI
Divadlo X10, Divadelní festival Kutná Hora, GASK Kutná Hora, CED – Centrum experimentálního divadla v Brně, Next Wave Festival

ZA PODPORY
Nulová pozice z. s., Divadlo X10, Činohra ND Praha, Studio TEP39, Tanec Praha/Studio Krenovka, Studio Dance Perfect

FINANČNÍ PODPORA
MKČR, Hl.m. Praha, EU4Culture Mobility

PODĚKOVÁNÍ
Ondřej Novotný, Kryštof Koláček, Roman Zabelov, Martina Pecková Černá, Karin Vrátná Militká, Lenka Dombrovská, Miroslav Oščatka, Helena Urbanová, Jakub Urban, Markéta Perroud, Lenka Ottová, Michal Nikodem, Daniela Voráčková & DV Agency

KREATIVNÍ TÝM A OBSAZENÍ
Tereza Krejčová, Johana Matoušková, Helena Ratajová, Anna Vinterová

Vyjdu z lesa, vyjmu páteř ze svého hřbetu a budu ji mít místo meče. /

I will emerge from the forest, straighten my backbone, and it shall become my sword. /

Выйду з лесу, выцягну хрыбет i ён будзе мне замест мяча.

Běloruský stát. Systém, který deprimuje a umrtvuje. Propaguje uniformitu, monotónnost a poslušnost. Davy jedinců pochopily, že chtějí žít jinak. Mluvit jinak. Dýchat jiný vzduch. Jejich příběhy se zindividualizovaly. Tento příběh je o objevování a probouzení vlastních zdrojů. Ve chvíli, kdy člověku dojde, jak moc je zranitelný. Jak moc je traumatizovaný. Jak moc se mu celý svět zhroutil. Ale svět stále stojí a má mnoho vrstev. Variant. Východisek. Ještě není vyhráno. Ještě se zdá, že to nepoleví. Ale transformace už začala…

Tanečně-divadelní událost je výsledkem spolupráce českých a běloruských tvůrců. Vznikla na základě dramatického textu běloruské dramatičky. Inscenace se opírá o text i o přímou osobní zkušenost běloruských tvůrců s potlačenými protesty a následnou likvidací kulturního života v Bělorusku.

PULSAR je platforma, která realizuje taneční inscenace v oblasti současného tance vytvořené na základě jasně zvolené dramaturgie. Záměrem Pulsaru je umělecky zpracovávat společensky angažovaná témata, hledat pro ně nový taneční výraz. Vedle této hlavní činnosti se Pulsar zabývá vytvářením nových uměleckých a umělecko-odborných formátů, díky nimž zkoumá nové možnosti umění. Tyto formáty umožňují rozvíjet uměleckou práci v těsném propojení s divákem. Dále poskytuje zázemí pro umělce přizvané k vytvoření autorského díla. V minulé sezoně spolupracoval s mladými tanečními tvůrci, jimž poskytl umělecké a produkční zázemí pro hledání vlastního výrazu a rozšíření jejich společenského a filozofického rozhledu.