ČERT TĚ VEM!

Tomáš Jarkovský, Jakub Vašíček

DIVADLO ALFA, Plzeň, CZE
Režie
Tomáš Dvořák


Předchůdce Divadla Alfa – Divadlo dětí – zahájilo činnost v září 1966. Současný tvůrčí tým (umělecký šéf a režisér T. Dvořák, dramaturg P. Vašíček, scénograf I. Nesveda), spolu s externími spolupracovníky s dvanáctičlenným hereckým souborem upřednostňuje komediální pojetí divadla s důrazem na práci s loutkou. Divadlo se obrací k široké divácké obci (od dětí až po mládež a dospělé publikum), jíž nabízí tematicky i žánrově pestrý repertoár od klasické a moderní pohádky až po světovou dramatiku. Vrcholnými (a zároveň erbovními) opusy posledních let se staly Dvořákovy inscenaceJeminkote, Psohlavci(1999),Tři mušketýři(2006), kteří získali již 27 ocenění u nás i v zahraničí aJames Blond. Od roku 1967 je divadlo spolupořadatelem festivalu Skupova Plzeň, soutěžního bienále českého profesionálního loutkového (a dnes i alternativního) divadla.