Krysař

AteliercuncheoN researchtheatre, Marina Cvětajevová

VÝZKUMNÉ DIVADLO ATELIERCUNCHEON, Bergamo, IT
Režie
Andrea Benaglio

OBSAZENÍ
Andrea Benaglio, Alina Fofanova, Vincenzo Longaretti, Gioele Codara, Gaia Bonomi, Marco Vecchi

KRYSAŘ Inscenace je inspirována stejnojmennou poémou Mariny Cvětajevové Krysař. Její scénická podoba je založena na divadelním využití velkých dřevěných špulek, které herci rozhýbávají tak, aby představili veřejnosti město Hammeln, „město mravů dobrých, skladů plných, město zdravých, spravedlivých“, kde – kromě piva – není touhy v srdci a kde všichni nově příchozí riskují, že budou pohlceni jeho lhostejností, pýchou a nedůvěrou vůči cizincům. Herci pracují s maskami, s živou hudbou a výjimečnými pohybovými výstupy. Představení je vhodné pro všechny věkové kategorie.

VÝZKUMNÉ DIVADLO ATELIERCUNCHEON, původně založené jako kulturní sdružení pro sociální podporu, sídlí v provincii Bergamo na severu Itálie. Produkuje a uvádí inscenace, vede divadelní workshopy a organizuje kulturní projekty. Společnost navíc rozvíjí originální divadelní výzkum kombinující postupy „třetího divadla“ s divadelními prvky pocházejícími ze súfijské kulturní oblasti prostřednictvím spolupráce s hudebníky a tanečníky vycházejícími z této tradice. S tímto zaměřením realizoval AteliercuncheoN výzkumné projekty podporované italskými kulturními instituty ve středomořských zemích, vytvořil nové inscenace pro ruská státní divadla a připojil se k několika mezinárodním divadelním festivalům. Výzkumné divadlo AteliercuncheoN vede herec a režisér Andrea Benaglio.

Divadlo spolupracovalo na mnoha mezinárodních projektech (Francie, Ukrajina, Rusko, Turecko, Kazachstán, Řecko, Maroko, Tunisko aj.) a hostovalo na divadelních festivalech, mezi jiným v Itálii, Polsku, Chorvatsku, Srbsku, Řecku, Rumunsku, Belgii a Rusku.